Nytt bokningssystem!

Från och med den 11 februari har Sälen kiropraktik ett nytt bokningssystem. Dina gamla inloggningsuppgifter gäller inte längre, istället ska du ange ditt personnummer och några personuppgifter när du bokar.

Om du har frågor kring bokningen kan du skicka e-post till Marita Arnesson på marita@salenkiropraktik.se

tider och priser

behandling, nybesök

För dig som aldrig fått behandling av mig tidigare.
Tid: 45 minuter
Pris: 750 kronor

Formulär för nybesök - fyll gärna i innan du kommer till mig!

behandling, 45 minuter

För dig som upplever att dina besvär är medelsvåra.
Tid: 45 minuter
Pris: 750 kronor

behandling, 30 minuter

För dig som varit hos mig tidigare och som vet med dig att besväret brukar vara snabbt avhjälpt.
Tid: 30 minuter
Pris: 570 kronor

BEHANDLING, 60 MINUTER

För dig som vill ha en längre uppmjukande behandling och som upplever att dina besvär är svåra.
Tid: 60 minuter
Pris: 1 200 kronor

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. I stora drag innebär det att du har rätt att få veta när ett företag, organisation eller myndighet sparar dina personuppgifter samt i vilket syfte.

Sälen kiropraktik spar personuppgifter i två sammanhang:
1. Den information du uppger när du skapar en användare i bokningssystemet.
2. De uppgifter Sälen kiropraktik spar som journalanteckningar (enligt lag).

Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade och du har även rätt att ta del av den sparade informationen. Du kontaktar då Lotta Ryskåsen, Sälen kiropraktik på lotta@salenkiropraktik.se

Här kan du läsa mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/